Bàn đá mồ côi tự nhiên MLD45

Giá bán: 15.000.000đ 12.000.000đ

  • Bảo hành: vĩnh viễn
  • Màu sắc: Bàn đá mồ côi tự nhiên
  • Nơi sản xuất: Mai Lan